Romanian OER


Limba semnelor în UE_partea 1 (Sign language in EU_part 1)

Limba semnelor în UE_partea 2 (Sign language in EU_part 2)

Surd cu S mare (Deaf with capital D)

 Teatru pentru Surzi (Theatre for Deaf)

Muzica pentru Surzi (Music for Deaf)


Lavinia Chițu – punte între 2 lumi (Lavinia Chițu-bridge between 2 worlds)


Interviu cu Surzi (Interviews with Deaf people)Personalitati surde – partea 1 (Deaf personalities_part 1)Cultura surzilor și nevoile identificate (The Deaf Culture and the needs identified)Cum pot comunica cu Surzii (How a hearing person should communicate with deaf people)


Plata interpreților în sectorul privat (Assumption of costs for DGS interpreters in the private sector)Betina vorbește despre experiența ei ca actriță (Bettina talks about her experiences)


Bettina vorbește despre experiența ei ca înotătoare (Bettina talks about her experiences)
Sportul Surzilor în Hamburg, Germania, Europa și în lume (Deaf sport in Hamburg, Germany, Europe and worldwide)


Scurtă istorie a comunității Surzilor, (Deaf community history)


Personalități culturale Surde (Important cultural figures  in the Deaf community)Să informăm auzitorii despre nevoile Surzilor_partea 1 (Let's inform hearing community regarding our needs as Deaf, part 1)


Să informăm auzitorii despre nevoile Surzilor_partea 2 (Let's inform hearing community regarding our needs as Deaf, part 2)Situația limbii semnelor române (Romanian Sign Language situation)Centru cultural și de agrement pentru surzi din Hamburg (Culture and leisure center for the Deaf in Hamburg)


Proiectul Africa (Afrika Project)


Informații de bază privind pierderea de auz, citirea pe buze și limba semnelor în Polonia (Basic information about   hearing impairment, lip-reading and sign languages in Poland)


Rolul interpretului în limba semnelor în transmisia culturală (The role of sign language  interpreter in cultural transmission)
Cum să ai succes profesional ca interpret (Being successful in the  professional life with sign language interpreters)

  
CODA (CODA children)Studenții surzi și organizatiile lor _Ideas_part 1 (Deaf students and their associations_part 1)


 

Studenții surzi și organizatiile lor _ViStudis_part 2 (Deaf students and their associations_part 2)


 

lor Studenții surzi și organizatiile lor (Deaf students and their associations_part 3)Interviu cu Surzi (Interview with five Deaf individuals)Interviu cu auzitori (Interview with four hearing people) 

   
Personalitati surde – partea 2 (Deaf personalities_part 2)Principii, metode și forme de educație pentru adulții Surzi (Principles, methods and forms of adult education and methods of teaching the Deaf)Rolul limbii semnelor în transmisia culturală (The role of sign language in cultural transmission)Teatrul pentru Surzi în Polonia (The theatre of the Deaf in Poland)Filmul în cultura surzilor (Film in the Deaf Culture)Muzica in limba semnelor (Music in sign language)Informații despre pierderea de auz și comunicare_Pierderea severă de auz (Introduction to hearing impairment and communication _Severe hearing loss)Informații despre pierderea de auz și comunicare_Anatomie  (Introduction to hearing impairment and communication _Anatomie)

 

Informații despre pierderea de auz și comunicare_Combinarea pierderii de auz (Introduction to hearing impairment and communication _Hearing loss associations)


Limba semnelor internaționale (International Sign Language)Teatru fără cuvinte (Theatre without words)Identitate, cultură și legislație pentru Surzi (Deaf identity, culture,  laws)Personalitati surde in Cehia (Czech Deaf personalities)Metode pentru educația Surzilor (Methods for education of the Deaf)


 
Coda și Surzii (CODA and Deaf)Alfabetul dactil (Finger alphabet)

 

Educația surzilor în Cehia (Education of the deaf in the Czech countries)


Educatia surzilor in trecut (Education and training of the hearing impaired Antiquity of the middle ages)