Czech OER


 Rozhovory s neslyšícími lidmi (Interviews with Deaf people) Projekt Afrika (Africa project)
Úvod do problematiky tit  (Introduction to hearing impairment and communication)
Role znakového jazyka v kulturním přenosu (The role of sign language in cultural transmission) 
Kulturní a rekreační středisko (Culture and leisure center for the Deaf in Hamburg)
Film v kultuře neslyšících (Film in the Deaf Culture)
Kultura neslyšících a identifikované potřeby (The Deaf Culture and the needs identified)
Zásady, metody a formy vzdělávání dospělých a metody výuky neslyšících (Principles, methods and   forms of adult education and methods of teaching the Deaf)

Náklady na tlumočníky v soukromém sektoru (Assumption of costs for DGS interpreters in the private sector)

Bettina a její zkušenosti (Bettina talks about her experiences)
 
Bettina a její zkušenosti_2 (Bettina talks about her experiences_2)

Sport neslyšících v Hamburku, Německu, Evropě a celosvětově (Deaf sport in Hamburg, Germany, Europe and worldwide)

Být úspěšným v profesionálním životě s tlumočníkem znakového jazyka (Being successful in the  professional life with sign language interpreters) 
CODA  a neslyšící CODA (CODA and Deaf CODA )
Neslyšící studenti a jejich asociace (Deaf students and their associations)
Rorhovory s neslyšícími (Interview with Deaf individuals)
Rozhovory se 4 slyšícími (Interview with four hearing people)

Neslyšící osobnovsti (Deaf personalities)
Historie komunity neslyšících (Deaf community history)
Informace o potřebách neslyšících pro komunitu slyšících (Let's inform hearing community regarding our needs as Deaf)
Znakový jazyk v Evropské Unii (Sign Language in EU)
Rumunský znakový jazyk a jeho situace (Romanian Sign Language situation)
Neslyšící s velkým N (Deaf with capital D)
Divadlo pro Neslyšící (Theatre for Deaf)
Hudba pro Neslyšící (Music for Deaf)

Lavinia Chitu – most mezi dvěma světy (Lavinia Chițu-bridge between 2 worlds)
Důležité osobnosti v komunitě neslyšících (Important cultural figures   in the Deaf community)
Jak by měli slyšící komunikovat s neslyšícími (How a hearing person   should communicate with deaf people)
Základní informace o sluchovém postižení, odezírání a znakový jazyk v Polsku (Basic information about   hearing impairment, lip-reading and sign languages in Poland)
Role tlumočníka znakového jazyka v kulturním přenosu (The role of sign language   interpreter in cultural transmission)
Divadlo neslyšících v Polsku (The theatre of the Deaf in Poland)
Hudba ve znakovém jazyce (Music in sign language)

Mezinárodní znakový jazyk (International sign language)
Divadlo beze slov (Theatre without words)
Identita neslyšících, jejich kultura a práva (Deaf identity, culture,  laws)
České neslyšící osobnosti (Czech deaf personalities)
Metody vzdělávání neslyšících (Methods for education of the Deaf) 
CODA děti (CODA children)
Prstová abeceda (Finger Alphabet)
Vzdělávání sluchově postižených ve starověku a středověku (Education and training of the hearing impaired Antiquity of the middle ages)
 
Vzdělávání neslyšících v ČR (Education of the deaf in the Czech countries)