Polish OER
Znane osobistości świata Kultury Głuchych w Rumunii (Deaf personalities)


Głuchy przez duże G  (Deaf with capital D)
 


Poza słowami - teatr Głuchych (Theatre for the Deaf)
  


Muzyka w Społeczności Głuchych (Music for the Deaf)
  


Lavinia Chițu - pomost między dwoma światami (Lavinia Chitu – Bridge between 2 worlds)Wywiad z czterem osobami Głuchymi (Interview with five Deaf individuals)
 Nauczanie dorosłych a metody kształcenia niesłyszących (Principles, methods and   forms of adult education and methods of teaching the Deaf)

 

Rola tłumacza języka migowego w przekazywaniu kultury (The role of sign language   interpreter in cultural transmission)

 

Rola języka migowego w przekazie kultury (The role of sign language in cultural transmission)Teatr osób Głuchych w Polsce (The Theater of the Deaf in  Poland )

 

Film w Kulturze Głuchych (Film in the Deaf Culture)Muzyka w języku migowym (Music in sign language)


Kultura Głuchych i ich potrzeby (The Deaf Culture and the needs identified)
Muzyka w Społeczności Głuchych (Music for Deaf) 

Krótka historia Kultury Głuchych (Deaf community history) 

Poinformujmy słyszącą społeczność o naszych potrzebach, jako osób Głuchych (Let's inform hearing community regarding our needs as Deaf)


 

Język migowy w Unii Europejskiej (Sign language in Europe)


 


   

Rumuński Język Migowy i potrzeba zmiany na rzecz unifikacji zgodnie z prawem UE (Romanian Sign Language situation)Wprowadzenie do tematu uszkodzeń słuchu i środków komunikacji  (Introduction to hearing impairment and communication)


  

Jak osoba słysząca ma komunikować się z Głuchymi? (How a hearing person   should communicate with deaf people) 

Podstawowe informacje o głuchocie, czytaniu z ust i językach migowych w Polsce (Basic information about   hearing impairment, lip-reading and sign languages in Poland)

Rola tłumacza języka migowego w przekazywaniu kultury (The role of sign language   interpreter in cultural transmission)


 

Partycypacja społeczna i tłumaczenie migowe - kalkulacja kosztów (Assumption of costs for DGS interpreters in the private sector)


 

Bettina Kokoschka, część 1: Bettina i jej kariera pływacka (Bettina talks about her experiences)Bettina Kokoschka, część 2: Jak Bettina została aktorką (Bettina talks about her experiences) 

Głuchych w Hamburgu, Niemczech, Europie i na świecie (Hamburg recreation center)


 

Centrum Kultury i Wypoczynku dla Głuchych w Hamburgug (Sports of the Deaf)


 

Projekt-Afryka w Ugandzie (Afrika Project)


 

Sukcesy w życiu zawodowym z pomocą tłumacza (Being successful in the  professional life with sign language interpreters)


 

CODA i niesłyszący CODA (CODA and Deaf CODA)


 

Głusi studenci i ich organizacje regionalne, krajowe oraz europejskie (Deaf students and their associations)


 

 Wywiad z sześcioma osobami Głuchymi (Interview with five Deaf individuals)


 

Wywiad z czterema osobami słyszącymi (Interview with four hearing people)


 

Wprowadzenie do tematu uszkodzeń słuchu i środków komunikacji (Introduction to the hearing impairment and communication)


 

Międzynarodowy Język Migowy  (International Sign Language)


 

Teatr Bez Słów: czeski teatr Głuchych z miasta Hradec Králové (Theatre without words)


 

Tożsamość Głuchych oraz różne aspekty z nią związane (Deaf identity and aspects related to culture, legislation, psychology, statistical data)


 

Ważne osoby niesłyszące w Czechach (Czech deaf personalities)


 

Metody edukacji osób niesłyszących (Methods of education of the deaf) 

Dzieci CODA (CODA children) 

Alfabet palcowy (Finger alphabet)


 

Edukacja Głuchych w Czechach (Education of the deaf in the Czech countries)


 

Edukacja i szkolenie osób z zaburzeniami słuchu: starożytność i średniowiecze (Education and training of the hearing impaired Antiquity of the middle ages)